fbpx
Skip to content Skip to footer
grab-bg-1
Slide 1

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 2

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 3

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 4

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

previous arrow
next arrow

Kurseni për pleqëri pa brenga

Kyçja në fond pensional është kursim afatgjatë, pra është mënyra më e mirë për të siguruar pleqëri pa brenga!

Statistika të PRVA GROUP

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë siguri në moshën tuaj të pensionimit

Prva Group nga Sllovenia, e cila së bashku me Korporatën Dukagjini është themeluese e Fondit Slloveno-Kosovar të Pensioneve, numëron mbi 522.285 anëtar. Prva Group menaxhon dhe ka në pronësi keto fonde pensionale (Slloveni, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi).

0 +

Anëtar të siguruar

0 MILIARDË

Mjete nën menaxhim

0 SHTETE

Në të cilat operon PRVA

Pse duhet të investoni tek FONDI?

SIGURI

duke punuar në përputhje me dispozitat e rrepta ligjore, si dhe për shkak të kontrollit nga ana e institucioneve që janë përfshirë në sistemin pensional

STABILITET!

për shkak se FONDI del nga partneriteti i PRVA Group dhe Korporates Dukagjini, të cilat krijuan bashkim ideal të sigurisë me traditë të gjatë biznesore, njohuri dhe përvojë në menaxhimin me fondet pensionale

SPECIALIZËM NË PUNË

për shkak se ne FSKP udhëheqin persona të cilët janë profesionalistë dhe me përvojë, dhe veprimtaria e tyre bazë është menaxhim me fondet pensionale

TRANSPARENCË

për shkak se gjithmonë jemi të hapur për komunikim dhe në dispozicion për anëtarët, të cilët në çdo kohë kanë vështrim në mjetet e tyre dhe në shumimin e tyre

Çmimi i njësisë

Vlera e njësisë së Fondit Slloveno-Kosovar të Pensioneve me 10.07.2024 është: 213.34€
Aksione | 72%
Obligacione | 21%
Paraja e gatshme | 6%
Letra Komerciale | 0%
Depozita Bankare | 1%