Skip to content Skip to footer
grab-bg-1
Slide 1

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 2

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 3

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

Slide 4

FONDI SLLOVENO
KOSOVAR I PENSIONEVE

I licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës

previous arrow
next arrow

Kurseni për pleqëri pa brenga

Kyçja në fond pensional është kursim afatgjatë, pra është mënyra më e mirë për të siguruar pleqëri pa brenga!

Statistika të PRVA GROUP

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë siguri në moshën tuaj të pensionimit

Prva Group nga Sllovenia, e cila së bashku me Korporatën Dukagjini është themeluese e Fondit Slloveno-Kosovar të Pensioneve, numëron mbi 522.285 anëtar. Prva Group menaxhon dhe ka në pronësi keto fonde pensionale (Slloveni, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi).

0 +

Anëtar të siguruar

0 MILIARDË

Mjete nën menaxhim

0 SHTETE

Në të cilat operon PRVA

Çmimi i njësisë

Vlera e njësisë së Fondit Slloveno-Kosovar të Pensioneve me 15.05.2022 është: 189 Euro
Aksione | 72%
Obligacione | 21%
Paraja e gatshme | 6%
Letra Komerciale | 0%
Depozita Bankare | 1%