fbpx
Skip to content Skip to footer

Apliko për tërheqje të Kursimeve Pensionale

  Para moshës së pensionimit, nëse kontribuuesi bëhet përfitues i Pensionit Invalidor, ai/ajo mund të aplikojë për tërheqje të kursimeve pensionale suplementare.

  Po ashtu, pensionet invalidore, të tërhequra sipas invaliditetit që rrjedh nga “Ligji Nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-së, viktimave civile dhe familjeve të tyre”, kanë të drejtë të tërheqin mjetet e paguara dhe të akumuluara.

  Dokument valid identifikimi i kontribuuesit

  Vendimi për pensionim invalidor, nga Administrata Pensionale

  Dëshmi mbi adresën e vendbanimit (fatur rryme/uji, ekstrakt i lindjes)

  Llogari bankare aktive e aplikuesit