Kalkulatori i Pensioneve


Vite
Euro
Euro
Euro
Vite

Mosha e Pensionimit

Vite

Periudha e Kursimit

Vite

Shuma totale e paguar nga i siguruari gjatë kursimit

Euro

Shuma totale e kursyer në momentin e pensionimit

Euro

Pensioni Mujor i programuar (Shuma e përafërt)

Euro

*** Vlerat e llogaritura kanë karakter informativ, mjetet e akumuluara në llogarinë tuaj mundë të variojnë varësisht nga performanca e investimeve që FSKP do të realizojë përmes menaxhimit fondit tuaj pensional suplementar!