fbpx
Skip to content Skip to footer

Çmimi i njësisë

Performanca e Fondit vs Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Kosovë

31/12/2023 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
FSKP 2.40% 5.97% 4.34% 3.03% 8.30% -3,24% 6.45% 9.81% 25.31% 23.89% 8.30% 96.28%
HICP 0.30% 0.20% 0.20% 2.52% 2.31% 14.68% 22.35% 22.46% 23.94% 28.20% 2.31%  

Performanca e Fondit

08.02.2024 Muaji Aktual 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48M 60 M 84 YTD Nga fillimi
1,34% 2,48% 4,94% 5,50% 8,75% 3,97% 7,59% 17,57% 21,08% 23,14% 2,48% 101,15%