fbpx
Skip to content Skip to footer

Çmimi i njësisë

Performanca e Fondit vs Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Kosovë

31/01/2023 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
FSKP 3.18% -0.65% 2.40% -2.54% -5.78% 1.10% 5.15% 14.39% 11.65% 30.65% 3.18% 87.01%
HICP 0.90% 1.81% 2.11% 3.03% 12.09% 20.06% 19.82% 21.74% 27.44% 0.90% 12.09%  

Performanca e Fondit

24.03.2023 Muaji Aktual 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
-0.50% -1.58% 1.55% 2.44% -5.70% -4.70% 17.02% 8.78% 13.58% 26.38% 1.55% 84.05%