fbpx
Skip to content Skip to footer

Çmimi i njësisë

Performanca e Fondit vs Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Kosovë

31/07/2023 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
FSKP 0.24% -0.98% 0.32% 2.73% 6.38% -3.85% 9.26% 8.63% 13.58% 24.00% 5.45% 91.12%
HICP 0.40% 0.40% 0.10% -0.60% 2.31% 16.87% 20.90% 20.89% 24.06% 27.82% 0.19%  

Performanca e Fondit

31.08.2023 Muaji Aktual 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48M 60 M 84 YTD Nga fillimi
-1.22% 0.08% 1.82% 3.08% 1.36% -5.44% 8.58% 10.39% 13.73% 24.70% 5.20% 90.66%