Skip to content Skip to footer

Çmimi i njësisë

Performanca e Fondit vs Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Kosovë

11.09.2022 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
FSKP 0.48% -1.50% 3.49% -3.16% -4.91% 8.05% 7.43% 12.33% 15.14% 31.61% -6.83% 89.01%
HICP 1,40% 2,31% 3,85% 8,79% 14,12% 16,76% 16,99% 20,42% 21,51% 23,56%  

Performanca e Fondit

1 M 2 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M 48M 60 M 84 M YTD Nga fillimi
FSKP 0.48% -1.50% 3.49% -3.16% -4.91% 8.05% 7.43% 12.33% 15.14% 31.61% -6.83 89.01%