fbpx
Skip to content Skip to footer

Rreth FSKP

Fondi Slloveno – Kosovar i Pensioneve SH.A  është institucion i themeluar dhe licencuar me 14 Nëntor 2006, nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në përputhje me Ligjin Nr.04/L-101 për Fondet Pensionale në Kosovë. FSKP operon në kuadër të Shtyllës së tretë të sistemit Pensional, konkretisht funksionon si Fond Plotësues Vullnetar ku punëdhënësi mund të siguroj në mënyrë vullnetare punonjësit e tij dhe individët mund të sigurojnë pensione individuale. Shoqëria Aksionare FSKP është krijuar nga PRVA GROUP, Ljubljana dhe Korporata Dukagjini, Pejë me një kapital themelues prej 400,000 (katërqind) mije EUR. Kompania është anëtare e PRVA GROUP, e cila është themeluar në Dhjetor 2000 me emrin PRVA Pokojninska družba (PRVA Pension Company) si një kompani e specializuar e sigurimit pensional në Slloveni. Mbi bazën e ekspertizës, njohurive dhe përvojës së kualifikuar, shoqëria e parë pensionale jashtë vendit u krijua në vitin 2004, ndërsa aktualisht kompania Holding e sigurimeve PRVA Group operon në shtetet e listuara më poshtë:
  • KB Prvo penzisko drustvo AD Shkup, Maqedoni, sigurim pensional i detyrueshëm dhe plotësues
  • Garant penzijsko družtvo a.d., Beograd, Serbi, pensione plotësuese
  • Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve Sh.A., Prishtinë, Kosovë, sigurim pensional plotësues
Deri më 31 Dhjetor 2020, Prva Group numëron 522.285 klientë, me 1.2 miliardë euro mjete nën menaxhim. FONDI Slloveno – Kosovar i Pensioneve menaxhon kontributet vullnetare të kursyera nga klientët me qëllim që të krijoj siguri dhe fitim afatgjatë për klientët përmes investimit të mjeteve në tregjet vendore dhe ndërkombëtare. Me qëllim që klientëve tanë të i ofrohet kthim sa më i lartë nga investimet për të ofruar pensionin më të mirë të mundshëm, Fondi minimizon riskun e investimeve duke e diversifikuar portofolin e investimeve të kontributeve personale në tregje dhe industri të ndryshme botërore, në këtë mënyrë shpërndahet dhe zvogëlohet rreziku i mundshëm nga investimet. Investimet realizohen mbi bazën e ekspertizës, njohurive dhe përvojës së Asset Menaxherëve të PRVA GROUP, çdo herë në përputhje me legjislacionin dhe rregulloret në fuqi të përcaktuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.

MISIONI

Misioni ynë është edukimi financiar i më të dashurve tanë për të investuar në fondin e tyre pensional drejtë një pleqërie pa brenga. Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë siguri të mjeteve dhe të krijojmë fitim përmes investimeve të duhura me qëllim që anëtarët tanë të ruajnë stilin e jetës në moshën e pensionimit.

VIZIONI

Vizioni ynë është të bëhemi ofruesi më i madh sigurimit pensional suplementar Vullnetar dhe ati të detyrueshëm në Republikën e Kosovës.
Emri i biznesit: Fondi Slloveno – Kosovar i Pensioneve SH.A.
Numri unik identifikues 811280354
Numri i biznesit 70378739
Numri fiskal 600163597
Data e regjistrimit 04/09/2006
Adresa Prishtinë, Ukshin Hoti Nr.45/10
Telefoni 038 220 031
E-mail info@fskp.eu
Web faqe http://fondipensional.com/
Kapitali 400,000.00€
Drejtor Menaxhues Bajram Bajrami

Menaxhmenti

  • Bajram Bajrami, Drejtor Menaxhues

Bordi i drejtorëve

  • President i bordit – Znj. Iris Deżman
  • Zv. President – Znj. Tea Treven 
  • Anëtar i bordit – Z. Ekrem Lluka
  • Prva Group Plc 67,40
  • Korporata Dukagjini 32.60%